Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Φλώρινας για το 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 8371/25-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ2Β146ΜΤΛΗ-ΦΑΧ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2020-2021, ως εξής:

  1. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Κοΐδης Παναγιώτης, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Α’ Αντιπρόεδρος.
  3. Λυγούρας Γεώργιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Β’ Αντιπρόεδρος.
  4. Παπαδόπουλος Άγγελος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  5. Τζήγας Θωμάς, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  6. Τοσουνίδης Λάζαρος, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  7. Καλυβιάνος Λεωνίδας, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (μεταταχθείς από την εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής), ως Μέλος.
  8. Μητσόπουλος Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Γραμματέας της Επιτροπής.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares