Συγκρότηση ομάδων εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα Ειδικής Αγωγής Με αφορμή το κείμενο για την ΕΑΕ- προϊόν του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Απόφαση 120017/Δ3/20-7-2016 (ΑΔΑ:638Υ4653ΠΣ-ΜΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α: Τη συγκρότηση άμισθων ομάδων εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Β. Έργο των ομάδων εργασίας είναι να συνδράμουν στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της αναβάθμισης των δομών της ΕΑΕ υποβάλλοντας προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε σημεία που χρήζουν άμεσης ρύθμισης.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο