Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής στη ΔΔΕ Φλώρινας, για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6509/20-10-2014 (ΑΔΑ:Β2ΨΘ9-ΗΝΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε τριμελή Νομαρχιακή Επιτροπή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, η οποία θα εποπτεύσει την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2014 (για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), θα συγκεντρώσει και θα μεταβιβάσει τα αποτελέσματα, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares