Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος Φ.251/82565/B6/27-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης στις περιφέρειες των οποίων ανήκουν οι παρακάτω Δ/νσεις: Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσ/νίκης, Δυτικής Θεσ/νίκης, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Κοζάνης, Καβάλας, Έβρου, Ηρακλείου, παρακαλούνται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προχωρήσουν στη συγκρότηση των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα λειτουργήσουν από 23 Ιουνίου μέχρι και 4 Ιουλίου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο