Συγκρότηση Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6750/30-10-2014 (ΑΔΑ:7ΥΔΖ9-49Χ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το σχολ. έτος 2014-2015, ως εξής:
1. Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλο κλ. ΠΕ02, ως Πρόεδρο.
2. Γκουρμπάτση Σωτήριο, Σχολικό Σύμβουλο, κλ. ΠΕ04.
3. Παπαχαρίση Σπυρίδωνα, κλ.ΠΕ18, Υπεύθυνο ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.
4. Ταμουτσέλη Νικόλαο, κλ.ΠΕ08, Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φλώρινας
5. Παπαδοπούλου Θεοδώρα, κλ.ΠΕ02, Διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας.
6. Μπατμά Αναστάσιο, κλ.ΠΕ11, Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας.
7. Φιλιππίδου Παναγιώτα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου
ως μέλη.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares