Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών στη ΔΔΕ Φλώρινας, για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014, για την ανάδειξη των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6506/20-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΔ9Φ9-0ΥΘ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε Εφορευτικές Επιτροπές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, οι οποίες θα διεξάγουν τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares