Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής της ΔΔΕ Φλώρινας, των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 Για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΠΔΕ, Αρ. Πρωτ.: 7099, 17-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΕΔ46ΜΤΛΗ-Π8Ψ)

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε την Εφορευτική Επιτροπή στην έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης Νοεμβρίου 2022, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, (εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ. 1/2003), ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Στυλιάδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, αποσπασμένος στη ΔΔΕ Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Παπαχαρίσης Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας, ως Διαχειριστής της ψηφοφορίας.
3. Λαζαρίδου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παντελίδης Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας
2. Χατζηϊωαννίδης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
3. Δημητράκης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας, αποσπασμένος από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων

Γραμματέας: Κασκαμανίδου Ευδοκία, διοικητική υπάλληλος της ΔΔΕ Φλώρινας με αναπληρώτρια την Καρυδά Δροσή ,διοικητική υπάλληλος της ΔΔΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares