Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής της ΔΔΕ Φλώρινας για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 Για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 7812/30-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΕ846ΜΤΛΗ-64Ο) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε Εφορευτική Επιτροπή στην έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 7η Νοεμβρίου 2020, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, (εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του πδ 1/2003), ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο