Πίνακας αναρτήσεων προσκλήσεων εκδρομών – μετακινήσεων ανά σχολική μονάδα

Περιμένετε μέχρι να αντληθούν τα δεδομένα. Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα στο https://www.dideflorinas.mysch.gr/transport/