Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία

ΥΑ 24756/Γ7/20-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΚ59-0Ω7 (ΦΕΚ 582/Β/2014)

Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/Β/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/Β/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014» με τα εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της Υ.Α. 120546/Δ2/28-9-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1595/Β) η οποία υλοποιεί το νόμο 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α) – άρθρο 28 παρ. 2 β.»

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο