Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το 2014-2015

Προκήρυξη 6501/1/208-δ/17-5-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦΜΙ-Σ8Ω) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση καθορισμού αριθμού εισαγομένων

Διαβάστε την συμπληρωματική-τροποποιητική προκήρυξη

Διαβάστε την αρχική προκήρυξη

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]