Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 186525/Ε1/18-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΣΑΨ9-5Ν8) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Α. συμπληρώνουμε τα αναφερόμενα στην περ. α’ παρ.6.1., κεφ. Δ’ του δεύτερου μέρους ως ακολούθως:

Β. τροποποιούμε τα αναφερόμενα στην περ. α’ παρ. 3.2.2., κεφ. Δ’ του πρώτου μέρους τους ως ακολούθως:

Διαβάστε την συμπληρωματική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο