Συμπληρωματική εγκύκλιος αναφορικά με την πρόσβαση υποψηφίων ΕΠΑΛ (ομάδα Α) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστό 10% χωρίς νέα εξέταση

Εγκύκλιος Φ.151/23938/Β6/19-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΘΑΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Στην εγκύκλιο μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) έτους 2013 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2014, οφείλουν να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα προηγούμενα και μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2014, μόνο τα τμήματα του Τομέα με τον οποίο ήταν υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) έτους 2013.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) έτους 2013 και υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α), έτους 2014, αλλά αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ποσοστού 10% για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλουν να κάνουν ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης, προσερχόμενοι στο ΕΠΑΛ υποβολής της, το αργότερο 10 μέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο