Συμπληρωματική απόφαση έγκρισης ολιγομελών τμημάτων Γενικών Λυκείων για το 2021-2022 Αφορά σε τμήματα Ομάδων Προσανατολισμού


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 119204/Δ2/22-09-2021 (ΑΔΑ: Ε3ΥΠ46ΜΤΛΗ-Κ09) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 106077/Δ2/01-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2021-2022»

Αποφασίζουμε την συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 106077/Δ2/01-09-2021  ΥΑ (ΑΔΑ:  ΩΝΝ646ΜΤΛΗ-73Ρ),σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares