Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/167082/20-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΗΞΕ4653ΠΣ-ΑΣ0) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε συμπληρωματικά για το σχολικό έτος 2015-2016 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο