Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΣΔΕ και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού σε ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/143825/15-9-2015 (ΑΔΑ:7ΖΞΠ465ΦΘ3-7ΞΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Α) Αποσπούμε συμπληρωματικά για το σχολικό έτος 2015-2016 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Β) Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. Κ1/133888/27-08-2015 Υπουργική Απόφαση«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016» ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο