«Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» – Μάθημα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στην ΟΠ Ανθρωπιστικών στην Γ’ ΓΕΛ Εκδόθηκε το βιβλίο με τις λύσεις των ασκήσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 154647/Δ2/12-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει προς τις σχολικές μονάδες αρχείο με τις «Λύσεις των Ασκήσεων» για το βιβλίο «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» που διδάσκεται στο μάθημα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης ΓΕΛ της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα.

Διαβάστε το διαβιβαστικό έγγραφο

Το βιβλίο «Λύσεις των Ασκήσεων»

Share and Enjoy !
Shares