Ο προγραμματισμός της μεταφοράς των μαθητών για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγγραφο 4155/25-6-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την μεταφορά μαθητών από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (διενέργεια διαγωνισμού), παρακαλούμε να αποστείλετε αναλυτικά στοιχεία, για τους μαθητές εκείνους, που δικαιούνται μεταφοράς, αφού πρώτα κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο, εάν δηλαδή δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).

Διαβάστε το έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο ζητούμενος προς συμπλήρωση πίνακας

Η ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013)

Share and Enjoy !
Shares