Στη Φλώρινα το 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

ΤΙΤΛΟΣ :11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – Οι δυνατότητες και οι δράσεις των Φυσικών Επιστημών στο Φυσικό περιβάλλον”

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ : 27 έως 29 Μαρτίου 2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ) – Μ ε τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του του Δήμου Φλώρινας

ΤΟΠΟΣ : Πνευματικό κέντρο δήμου Φλώρινας

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει, επίκαιρες περιβαλλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις, όχι μόνο για τη διασαφήνιση των οικο-περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων, αλλά, κυρίως για τη διαμόρφωση ευνοϊκών φιλο-περιβαλλοντικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στους σημερινούς και αυριανούς πολίτες της ελληνικής κοινωνίας.

Για την Ε.Ε.Φ οι παρεμβάσεις και δράσεις αυτές αφορούν και την αναζήτηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ηθικών τους στόχων και όπως αυτοί αφορούν την ’’ποιότητα’’ του ολιστικού(φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού) περιβάλλοντος.

Μια τέτοια θεματική και μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει και τις «τοπικές» προσπάθειες για την επίτευξη της «ολοκληρωμένης – αειφορικής ανάπτυξης (Development)» που όταν λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν εμπεριέχει μόνο την οικονομική μεγέθυνση (Growth), αλλά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, με όρους παιδείας, υγείας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αισθητικής και ασφάλειας των πολιτών.

Οι προοπτικές αυτές, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελούν, κορυφαίους σκοπούς για την Ε.Ε.Φ, που επιδιώκουν την αναβάθμιση της κοινωνίας μας, του πολιτιστικού μας πλούτου και του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]