Στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Και σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 188123/Δ5/2-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως:

Α) προβούν στον άμεσο ορισμό δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής εκ των οποίων ο ένας θα οριστεί υπεύθυνος και αρμόδιος θεμάτων που άπτονται των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων της Π.Ε και Δ.Ε. και ο άλλος υπεύθυνος (με ειδίκευση στην κολύμβηση) και συντονιστής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο εργασίας ή διοικητικοί υπάλληλοι πτυχιούχοι των σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δύναται να απασχολούνται στις δομές εκπαίδευσης στα θέματα των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και

Β) συγκροτήσουν την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους κατόπιν προτάσεων των οικείων Διευθυντών Β/θμιας Εκπ/σης, κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) όπως τροποποιήθηκε με την 220861/Δ5/23-12-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και ισχύει.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares