Στατιστική ανάλυση σχετικά με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Με βάση τις αιτήσεις – δηλώσεις που κατατέθηκαν στα Γενικά Λύκεια από 21-2-2017 μέχρι 10-3-2017, κατά τις επικείμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων που θα διεξαχθούν από 7-6-2017 έως και 19-6-2017, θα λάβουν μέρος 462 υποψήφιοι .

Η κατανομή τους ανά Γενικό Λύκειο αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα

Από το ανωτέρω γράφημα φαίνεται ότι το 33% των υποψηφίων προέρχεται από το 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 28% των υποψηφίων προέρχεται από το 1ο Γενικό Λύκειο κοκ.

Το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών» (51%) και περίπου ισοδύναμα είναι τα ποσοστά των υποψηφίων που προέρχονται από τις άλλες δύο Ομάδες Προσανατολισμού («Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»)

Από το σύνολο των υποψηφίων το 83% είναι μαθητές της τελευταίας τάξης (τελειόφοιτοι) κατά το τρέχον σχολικό έτος ενώ το υπόλοιπο 17% είναι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η χρονική περίοδος αποφοίτησης των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Για τις «Ανθρωπιστικές Σπουδές» το 80% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2016-2017 στην τελευταία τάξη) ενώ για τις «Θετικές Σπουδές» το 80% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2016-2017 στην τελευταία τάξη)

Όσον αφορά στην κατανομή των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμό ανά σχολείο αυτή αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα

Πχ για το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 45% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών», το 27% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Θετικών Σπουδών» και το υπόλοιπο 28% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»

Με βάση το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού. Επιπλέον αυτών διαγωνίζονται σε ένα ή το πολύ σε δύο ακόμη μαθήματα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους και αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία (Αναλυτικές πληροφορίες στο Φ.251/210705/Α5/9-12-2016, ΑΔΑ:698Η4653ΠΣ-56Ρ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας)

Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν τι δήλωσαν οι υποψήφιοι, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, προκειμένου να «ανοίξουν» αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία στις επιλογές τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτά, όπως πχ εξετάσεις σε Ειδικά Μαθήματα ή Πρακτικές Δοκιμασίες.
Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται τα ποσοστά επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν την εξέταση στα αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα:

Η εικόνα των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε απόλυτους αριθμούς, έχει ως εξής:

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο