Στατιστική ανάλυση σχετικά με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Με βάση τις αιτήσεις – δηλώσεις που κατατέθηκαν στα Γενικά Λύκεια από 16-3-2018 μέχρι 30-3-2018, κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων που θα διεξαχθούν από 8-6-2018 έως και 19-6-2018, θα λάβουν μέρος τετρακόσιοι σαράντα τέσσερις (444) υποψήφιοι.

Η κατανομή τους ανά Γενικό Λύκειο αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα:Από το ανωτέρω γράφημα φαίνεται ότι το 30% των υποψηφίων προέρχεται από το 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 27% των υποψηφίων προέρχεται από το 1ο Γενικό Λύκειο κοκ.

Το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών» (47%), το 27,5% από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» και οι υπόλοιποι υποψήφιοι από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Θετικών Σπουδών».Από το σύνολο των υποψηφίων το 82% είναι μαθητές της τελευταίας τάξης (τελειόφοιτοι) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 ενώ το υπόλοιπο 18% είναι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών.

Στα παρακάτω δύο γραφήματα αποτυπώνεται η χρονική περίοδος αποφοίτησης των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Για τις «Ανθρωπιστικές Σπουδές» το 78% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2017-2018 στην τελευταία τάξη), για τις «Θετικές Σπουδές» το 83% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2017-2018 στην τελευταία τάξη) και για τις «Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής» το 88,5% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2017-2018 στην τελευταία τάξη)

Όσον αφορά στην κατανομή των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμό ανά σχολείο αυτή αποτυπώνεται στα παρακάτω γραφήματα :Πχ για το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 43% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών», το 25% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Θετικών Σπουδών» και το υπόλοιπο 32% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»

Με βάση το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού. Επιπλέον αυτών διαγωνίζονται σε ένα ή το πολύ σε δύο ακόμη μαθήματα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους και αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία.
Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν τα μαθήματα που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, προκειμένου να «ανοίξουν» αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία στις επιλογές τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν επιπλέον κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτά, όπως πχ εξετάσεις σε Ειδικά Μαθήματα ή Πρακτικές Δοκιμασίες.
Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται τα ποσοστά επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν την εξέταση στα αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα (πχ το 36% των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αγγλική Γλώσσα) :

Η εικόνα των υποψηφίων 2018, των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με εξετάσεις (γραπτές και προφορικές), σε απόλυτους αριθμούς, έχει ως εξής:

Μετάβαση στο περιεχόμενο