Σεμινάρια του ΕΟΠΠΕΠ για τους υπευθύνους των ΚΕΣΥΠ

Έγγραφο 25075/Δ7/13-2-2015 (ΑΔΑ:ΨΤΩΡ465ΦΘ3-5ΛΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώνει δύο (2) τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται στους υπευθύνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) όλων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για τη χρήση των ψηφιοποιημένων εργαλείων Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το 1ο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι) από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και απευθύνεται στους υπευθύνους των παρακάτω ΚΕΣΥΠ:

Το 2ο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονία (Εγνατίας 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη) από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 έως και την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2015 και απευθύνεται στους υπευθύνους των παρακάτω ΚΕΣΥΠ:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο