Σεμινάρια Pestalozzi – Οκτώβριος 2014 – Κύπρος

Έγγραφο 86288/I/3-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο :

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross – curricular approach
«Προκαλώντας και αλλάζοντας συμπεριφορές και δράσεις για μια ποικιλόμορφη κοινωνία: καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του εκφοβισμού, για ισότητα μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Μια εγκάρσια – θεματική προσέγγιση»

Τόπος διεξαγωγής : Κύπρος

Ημερομηνία διεξαγωγής : Από 15-10-2014 έως 17-10-2014

Γλώσσα εργασίας : Αγγλική

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων :  25 Ιουνίου 2014

Απευθύνεται σε:

  • Υπεύθυνους  Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
  • Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε και Δ.Ε.
  • Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Π.Ε και Δ.Ε.
  • Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε και Δ.Ε.

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το σεμινάριο θα εξετάσει ζητήματα θεωρίας και πρακτικής σχετικά με την ύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία – κατά συνέπεια – έχουν ως αποτέλεσμα συγκρούσεις όπως εκφοβισμός, παρενόχληση, διακρίσεις, βία και  θυματοποίηση. Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να αναφέρονται σε διάφορες πτυχές των ταυτοτήτων των παιδιών, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η θρησκεία, αλλά επίσης και στο βάρος και ύψος, ακόμη και στις διατροφικές και μουσικές προτιμήσεις. Σε μεγάλο βαθμό οι συγκρούσεις προκύπτουν από προϋπάρχουσες στερεότυπες και προκατειλημμένες έννοιες και δράσεις, οι οποίες – συχνά ασυνείδητα – αναπαράγονται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
Για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών των προκαταλήψεων και πρακτικών, το σεμινάριο έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες για να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να ενεργούν σύμφωνα με τις συγκρούσεις που προέρχονται από διαφορετικές ταυτότητες. Επίσης έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητά τους να αποδομήσουν τις υπάρχουσες μεροληπτικές συμπεριφορές και πρακτικές και να τις ανακατασκευάσουν σε μια βάση η οποία αξιολογεί ισότιμα τις ταυτότητες.

Διαβάστε την προκήρυξη

Η αίτηση συμμετοχής

Application Form

Δελτίο ατομικών στοιχείων

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο