Σεμινάρια Pestalozzi 2014 – Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών – Γερμανία

Έγγραφο 25813/Ι/24-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

« Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών »

 Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Σκοπός τoυ σεμιναρίου είναι, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στα σχολεία της Σαξονίας  σχετικά με το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών, να μεταδοθεί σε ένα ευρύτερο κύκλο καθηγητών ξένων γλωσσών και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν το χαρτοφυλάκιο γλωσσών στο σχολείο τους ως εργαλείο που θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει τους μαθητές στο δρόμο τους για αυτόνομη μάθηση.

Γλώσσα εργασίας:   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε:   Εκπαιδευτικούς  Π.Ε  και Δ.Ε. καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων:

  • ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
  • ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας   
  • ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας  
  • ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :  28 Μαρτίου 2014  (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το έγγραφο

Η αίτηση συμμετοχής

Το ατομικό δελτίο

Application Form

Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 (Έγγραφο 65030/I/28-4-2014 του ΥΠΑΙΘ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο