Σεμινάρια Pestalozzi 2014 σε Νορβηγία, Λεττονία και Φινλανδία

Έγγραφα 67348/I/2-5-2014 και 65040/I/28-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

  • NORWAY (Bergen) – How teachers can contribute to prevent hate speech online -Ημερομηνία διεξαγωγής : 20/10/2014 – 24/10/2014 (Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο)
  • LATVIA (Riga) – How to Support School Leadership for Equity and Learning – Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 – 10/10/2014 (Πώς μπορεί να στηριχθεί η Διοίκηση του Σχολείου σχετικά με την Ισότητα και τη Μάθηση)
  • FINLAND (Helsinki) Democratic citizenship and human rights in basic education – Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/10/2014 – 10/10/2014 (Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στη βασική εκπαίδευση)

Η προκήρυξη για Φινλανδία και Λεττονία

Η προκήρυξη για Νορβηγία

Αίτηση συμμετοχής

Ατομικό Δελτίο

Application Form

Ενημέρωση 3-6-2014 : Norway «Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια τουΣυμβουλίου της Ευρώπης»
Διαβάστε το έγγραφο 86291 /I/3-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Ενημέρωση 18-6-2014 : Finland«Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια τουΣυμβουλίου της Ευρώπης»
Διαβάστε το έγγραφο 93028 /I/17-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Ενημέρωση 26-6-2014 : Latvia «Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης»Διαβάστε το 98303/Ι/25-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]