Σχολική Βία και Εκφοβισμός – Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη Από 8 έως 10 Απριλίου 2016

Πανελλήνιο Συνέδριο “Σχολική Βία και Εκφοβισμός”

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθηθεί και να προαχθεί γόνιμος και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τις αιτίες της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και να τεθούν οι βάσεις ευρύτερων προβληματισμών, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής της.

 Σε ποιους απευθύνεται

 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Bίας στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Σχολικής Βίας

Θεματικές Ενότητες

 • Ερευνητικές μελέτες σε θέματα Σχολικής Βίας και εκφοβισμού
 • Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και προτάσεις που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση, για την πρόληψη και αντιμετώπισή της σχολικής βίας
 • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και στο σπίτι
 • Τα προγράμματα σπουδών και η Σχολική Bία
 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα βίας
 • Η συμβουλευτική των γονέων
 • Εργαστηριακές Παρουσιάσεις

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.synedrioparatvias.kmaked.eu

Πηγή : http://e-yliko.minedu.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο