«Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» 2018 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 161743/Δ1/28-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :

Στην πρώτη φάση, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου ενημερώνονται για το πρόγραμμα της UNICEF. Ο αρμόδιος εκπαιδευτικός ζητά με αίτησή του στο www.unicef.gr/sch-yper την ένταξή του στο πρόγραμμα, ώστε να παραλάβει από τη UNICEF το σχετικό υλικό.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Επίσης, όποιοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν και χρήματα στη UNICEF για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, χρησιμοποιώντας την ταχυπληρωμή που θα υπάρχει μέσα στο φάκελο. Πρέπει εδώ να σημειωθεί η αναγκαιότητα κάθε σχολείο να στείλει στη UNICEF το συνολικό ποσό του κάθε σχολείου και όχι κάθε τάξης ξεχωριστά. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2018.

Στη δεύτερη φάση η UNICEF, αφού λάβει την επιβεβαίωση των δράσεων από το σχολείο, θα στείλει στα σχολεία το Ειδικό Αναμνηστικό Δίπλωμα, ως επιβράβευση για τη συμβολή τους. Αυτή η φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2018.

Στην τρίτη φάση οι μαθητές, μπορούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση όπου θα παρουσιασθεί το Δίπλωμα της UNICEF και οι δράσεις των μαθητών και θα ενημερωθούν όλοι για τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται με το τέλος του σχολικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη UNICEF, στο τηλέφωνο …………

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares