Σχετικά με τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/194101/ΓΔ4/13-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τις σχολικές μονάδες ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της 10645/ΓΔ4/2018 ΥΑ (Β΄ 120): «[…] κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
[…] Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής».

{………}

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το  σχετικό με την επέτειο μήνυμα του Υπουργού Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares