Σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Για τα τμήματα Γενικής Παιδείας στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια ισχύει η ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ)

Για τη λειτουργία των Τμημάτων Κατεύθυνσης και Μαθημάτων Επιλογής, στα Γενικά Λύκεια, ισχύει η ΥΑ 100835/Γ2/4-9-2012 (ΦΕΚ 2507/Β/13-9-2012) όπως τροποποιήθηκε με την 82065/Γ2/17-6-2013 (ΦΕΚ 1544/Β/21-6-2013, ΑΔΑ:ΒΛ469-7ΚΟ) και την 152138/Γ2/17-10-2013 (ΦΕΚ 2776/Β/31-10-2013)

Για τη λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα Αρχές Φιλοσοφίας και Πολιτική και Δίκαιο, στα Γενικά Λύκεια, ισχύει η ΥΑ 100837/Γ2/4-9-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2507/Β/13-9-2012)

Για τη «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο» ισχύει η ΥΑ 137430/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014) [η οποία αντικατέστησε την ΥΑ 32239/Γ2/23-3-2012 (ΦΕΚ 1129/Β/19-4-2012, ΑΔΑ:Β4Ω29-Θ7Φ)]

Για τη «Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου» ισχύει η ΥΑ 104969/Γ2/7-7-2014 (ΦΕΚ 2004/Β/23-7-2014)

Για τη «Διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο» ισχύει η 137429/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014) ΥΑ [η οποία αντικατέστησε την ΥΑ 14302/Γ2/9-2-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 253/Β/13-2-2012, ΑΔΑ:Β4439-157)]

Για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η ΥΑ141276/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2409/Β/10-9-2014)

Η ΥΑ 116886/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015) με θέμα «Διδασκαλία του διδακτικού/ μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο», η οποία αντικατέστησε την ΥΑ 104013/Γ2/12-9-2011 (ΑΔΑ: 4Α879-ΙΗΖ) με θέμα «Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία στο Γυμνάσιο» καθόριζε τη λειτουργία των αναφερόμενων τμημάτων

Ο μέγιστος «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» καθορίζεται με την ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Ο «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» καθορίζεται με την ΥΑ 82029/Γ2/19-7-2011 ΥΑ (ΦΕΚ 1644/Β/22-7-2011) με ΑΔΑ:4ΑΣΔ9-14Χ

Ο «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)» καθορίζεται με την ΥΑ 144386/Γ2/19-11-2012 με ΑΔΑ Β4Μ49-5Κ0 (ΦΕΚ 3236/Β/5-12-2012)

Η «Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου» καθορίζεται με την ΥΑ 128615/Γ2/13-9-2013 (ΦΕΚ 2360/Β/20-9-2013, ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-Μ47)

Η «Λειτουργία Τομέων-Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου» καθορίζεται με την ΥΑ100637/Γ2/30-6-2014 (ΦΕΚ 1891/Β/11-7-2014, ΑΔΑ:ΩΠΔΨ9-0ΣΚ)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]