Σχετικά με το παγκόσμιο πρόγραμμα «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017»

Έγγραφο 42377/Δ2/13-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνεται η γνωστοποίηση/ενημέρωση των μαθητών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την δραστηριότητα του προγράμματος «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017», υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες της δράσης (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ακόλουθη διεύθυνση στο http://www.astro.noa.gr/gr/globeatnight/ ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των μαθητριών για όσα περιλαμβάνει η δραστηριότητα, αλλά και για τις ασφαλείς συνθήκες διεκπεραίωσής της),
  2. H συμμετοχή των μαθητών στη δραστηριότητα να είναι προαιρετική,
  3. H συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
  4. H όλη διενέργεια της δράσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε, οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων,
  5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου της δραστηριότητας.

Το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο