Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες, το πειθαρχικό δίκαιο κλπ θέματα στο Δημόσιο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813/27-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στο ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013 δημοσιεύτηκε ο ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007).

Συγκεκριμένα με τον νόμο αυτό εισάγονται οι ρυθμίσεις για θέματα αδειών στο δημόσιο, αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων κλπ.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο