Σχετικά με τις μετακινήσεις της Παιδαγωγικής Ομάδας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έγγραφο 175805/Γ7/19-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Οι μετακινήσεις των Π.Ο. των ΚΠΕ σε άλλες Περιφερειακές ενότητες όπου υπάρχει ΚΠΕ γίνονται μόνο όταν :

  1. Το τοπικό ΚΠΕ οργανώνει ένα σεμινάριο όπου καλεί για εισηγήσεις εκπαιδευτικούς από τις Π.Ο. άλλων ΚΠΕ (λόγω ειδικοτήτων) και επομένως καλύπτει και τα έξοδα μετακίνησης τωνεισηγητών.
  2. Το τοπικό ΚΠΕ ως συνεργαζόμενο καλεί το συντονιστικό ΚΠΕ σε συνάντηση του δικτύου γιατους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στη συνάντηση του συντονιστικού, όπου και το συντονιστικό μπορεί να καλύψει και ένα μικρό μέρος των δαπανών.
  3. Όπου δεν υπάρχει ΚΠΕ, όπως στις Περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, καθώς επίσης και στη νησιωτική Ελλάδα (σε όποιο νησί έχει στην εμβέλειά του) γιατί είναι οικονομικότερο να μετακινηθεί εκεί η Π.Ο. του ΚΠΕ.

Βάσει των ανωτέρω δεν δύναται να εγκριθεί καμία μετακίνηση Π.Ο. ΚΠΕ από τη λήψη του παρόντος εγγράφου.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]