Σχετικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναστολής άσκησης καθηκόντων Ο υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ277/17/6315/Ε2/18-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας, σας αποστέλλουμε το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/76/οικ.40155/30-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να λάβετε γνώση της υπ’ αριθμόν 244/2015 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος κατά το διάστημα που τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, θα λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του.

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares