Σχετικά με την θητεία και την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Τομεαρχών στα ΕΚ Θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31η Ιουλίου 2017 έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.361.22/43/113620/E3/5-7-2017 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), η θητεία των ανωτέρω στελεχών λήγει την 31η Ιουλίου 2017.
  2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 β του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) «η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου (30-5-2017) στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών».
  3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπηρετούντες προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31η Ιουλίου 2017 έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares