Σχετικά με την κατανομή μαθητών στα Γενικά Λύκεια για το 2022-2023 Τα αποτελέσματα της κατανομής θα είναι ορατά στο e-εγγραφές από την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/82712/Δ2/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Οδηγίες για την κατανομή μαθητών σε Γενικά Λύκεια από τις Διευθύνσεις ΔΕ

Η κατανομή των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνει από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα για τα Γενικά Λύκεια θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής, μαθητές, κηδεμόνες και Διευθυντές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων από τη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. Από την ίδια ημέρα και μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, θα υπάρξει η δυνατότητα για τυχόν διορθώσεις από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη.

Β. Οριστικοποίηση Τμημάτων και Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων

  1. Οδηγίες για Διευθυντές Γενικών Λυκείων

Μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης των Ηλεκτρονικών Εγγραφών και την κατανομή των μαθητών από τις αρμόδιες ΔΔΕ, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν με την είσοδο τους στην εφαρμογή να έχουν πλήρη εικόνα για τους μαθητές της σχολικής μονάδας (Κατανεμημένοι Μαθητές, Μη έγκυρες αιτήσεις ΓΕΛ, Αιτήσεις ΓΕΛ σε αναμονή, Αιτήσεις σε ΕΠΑΛ, Αναφορές) και να προβούν σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες.

Επιπρόσθετα, από την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. έως την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:59 π.μ. υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης της εκτίμησης των Διευθυντών για τον επιπλέον αριθμό των μαθητών που αναμένεται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση κατά τη Β΄ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

  1. Οδηγίες προς Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, οι ΔΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2022-2023. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να καταχωρίσουν τις εισηγήσεις τους προς τις ΠΔΕ για την έγκριση ολιγομελών τμημάτων.

  1. Οδηγίες προς Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 8:00 έως την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59 οι ΠΔΕ θα πρέπει μέσω της εφαρμογής e-eggrafes να εγκρίνουν τα ολιγομελή τμήματα, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Διαβάστε τα σχετικά :

Η 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει

Η Φ13α/77685/ΓΔ4/23-06-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares