Σχετικά με την καταχώρηση βαθμολογίας στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 13972/Δ3/26-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων περί καταχώρησης βαθμολογίας σε ΣΕΠ, ΖΔΔ και Φυσική Αγωγή στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η με αριθμ. Πρωτ 63708/Δ3/13-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1342/Β/21-4-2017) με θέμα: «Λήξη μαθημάτων, αξιολόγηση και αποφοίτηση μαθητών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares