Σχετικά με την κάλυψη κενών και κενουμένων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έγγραφο 99821/Δ2/27-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή πολλών ερωτημάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, θα καλυφθούν από τους ήδη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους αξιολογικούς πίνακες του έτους 2011. Με την ίδια διαδικασία θα καλυφθούν και οι θέσεις διευθυντών στις νεοϊδρυθείσες σχολικές μονάδες, αφού πρώτα κληθούν οι ανωτέρω να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης.

Σε περίπτωση που οι πίνακες αυτοί έχουν εξαντληθεί, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, παρ.10, 11 και 12 του Ν.3848/2010 για τοποθέτηση Διευθυντών μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, εκπαιδευτικών που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό και Μ.Κ. και μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας.

Όσον αφορά τους Διευθυντές των ΕΠΑΣ αυτοί θα εξαντλήσουν τη θητεία τους όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 και δεν έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε άλλη σχολική μονάδα.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο