Eγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Κατάθεση δικαιολογητικών από Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 έως και Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.151/191213/Α5/7-11-2017 (ΑΔΑ: 71ΕΜ4653ΠΣ-ΜΑ3) του Υπουργείου Παιδείας

Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, έτους 2017, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις και κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών στα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι εν λόγω πίνακες κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών θα διαβιβαστούν στις οικείες Σχολές ή Τμήματα Εισαγωγής τους.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην εγγραφή τους, με βάση τα αποτελέσματα και την υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων 2017 που θα λάβετε ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Εισαγωγής τους από Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) – (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares