Σχετικά με την εγγραφφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 166064/Ν1/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο πεδίο Ιδιωτική Εκπαίδευση, η νέα Αίτηση εγγραφής και η επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Εφιστάται η προσοχή διότι η φόρμα της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει αλλάξει και στην Υπηρεσίας μας συνεχίζουν να διαβιβάζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις με την παλιά φόρμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εγγραφής και την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων.

Κρίνεται σκόπιμο να προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις τους, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα της νέας αίτησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των Διευθύνσεων καθώς και τη γρηγορότερη επεξεργασία τους από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares