Σχετικά με την ειδική άδεια των αιρετών στους ΟΤΑ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 148876/Δ1/18-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας και έγγραφο 33905/9-9-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών

Αιρετοί που κατέχουν αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση λαμβάνουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους 60 ή 30 ημερών συνολικά «κατ’ έτος», ανάλογα με το αξίωμα που κατέχουν (άρθρα 93 και 182 του ν. 3852/ 2010, ως ισχύουν). Με την καθιέρωση για πρώτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 3, και 114, παρ. 1 και 3, του ν. 3852/ 2010 ως αρχή της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου την 1η Σεπτεμβρίου, το «έτος» για την χορήγηση των αδειών αυτών δεν λογίζεται ημερολογιακά, αλλά ως έτος αντίστοιχο της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Διαβάστε τα έγγραφα

Share and Enjoy !
Shares