Σχετικά με την απόδοση 2ης ειδικότητας στον κλάδο ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών)

Έγγραφο 145816/Ε3/79-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του αριθμ. 95034/Ε3/08-06-2018 εγγράφου μας, σχετικά με την απόδοση δεύτερης (2ης) ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στους οποίους είχε ήδη αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ12.10 (Φυσικών Ράδιο-Ηλεκτρολόγων) πριν την κατάργησή του, βάσει της παραγράφου 4, του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), σας γνωρίζουμε ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδοθεί και να αντικατασταθεί η δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο