Σχετικά με τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Έγγραφο 178920/ΓΔ5/24-10-2018 (ΑΔΑ:75ΤΖ4653ΠΣ-4Γ5) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ο πίνακας με τις στρατιωτικές λέσχες στις οποίες μπορούν να σιτίζονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ώστε να του παρέχεται το δικαίωμα σίτισης και ελεύθερης πρόσβασης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), είναι

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  • σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι υπηρετεί ως αναπληρωτής και
  • δύο (2) φωτογραφίες, προκειμένου να εκδοθεί, στη συνέχεια, σχετικό Δελτίο Εισόδου από τη μονάδα της εκάστοτε Λέσχης.

Τα ανωτέρω έχουν δημοσιοποιηθεί με το από 11-10-2018 σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ (http://www.minedu.gov.gr/rss/37659-11-10-18-pinakas-me-tis-stratiotikes-lesxes-gia-ti-sitisi-anapliroton-ekpaideftikon-2).

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο