Σχετικά με τη μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού μεταξύ Εργαστηριακών Κέντρων Μπορεί να γίνει με την διαδικασία του δανεισμού

Έγγραφο 19369/Δ4/7-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Η παραχώρηση εργαστηριακού εξοπλισμού από ένα εργαστηριακό κέντρο σε ένα άλλο μπορεί να γίνει με την ακόλουθη διαδικασία του δανεισμού: Για τον εργαστηριακό εξοπλισμό που παραχωρείται πρέπει να υπάρχει έγκριση του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ. προέλευσης του εξοπλισμού, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Κ, και βεβαίωση του ίδιου ότι ο εξοπλισμός είναι λειτουργικός και δανείζεται στην άλλη μονάδα Ε.Κ. λόγω μη χρήσης του ή στη περίπτωση που αυτός πλεονάζει.

Επίσης, πρέπει να ενημερωθεί το Βιβλίο Υλικού των εργαστηρίων του τομέα και στα δύο Ε.Κ. (Ε. Κ. προέλευσης και Ε.Κ. υποδοχής του εξοπλισμού) και να συνταχθούν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής από τους Διευθυντές του Ε.Κ. προέλευσης και του Ε.Κ. υποδοχής του εξοπλισμού. Είναι προφανές ότι προτεραιότητα στον υποδοχή του δανειζόμενου υλικού έχουν τα Ε.Κ. της ίδιας Διεύθυνσης Δ.Ε.

Τέλος, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στο δανεισμό του εξοπλισμού και συνεπώς αυτός μπορεί να επιστραφεί οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο