Σχετικά με τη λειτουργία των ΕΕΕΕΚ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 149238/Γ6/19-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-09-2013).

Για τους απόφοιτους του σχολικού έτους 2013-2014 θα ισχύσουν τα οριζόμενα στην παράγραφο γ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares