Σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 104969/Γ2/7-7-2014 (ΦΕΚ 2004/Β/23-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Η ΥΑ ρυθμίζει τα παρακάτω θέματα

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Β. Προθεσμία για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού από τους μαθητές

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητή

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares