Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών Εντολή του ΥΠΠΕΘ να ενημερωθούν μαθητές και γονείς/κηδεμόνες

Έγγραφο 210413/ΓΔ4/1-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό μάθημα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι μαθητές παρακολουθούν και αξιολογούνται στο μάθημα των Θρησκευτικών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στα Προεδρικά Διατάγματα για την αξιολόγηση των μαθητών.

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα τον Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι προβλέπεται για την αξιολόγηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα των Θρησκευτικών

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο