Σχετικά με τα βιβλιάρια υγείας των εκπαιδευτικών Πώς ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για το 2016


άκουσε το άρθρο

Μετά την κατάργηση τουΟργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.

Με την ένταξή τους στο ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ). Τον ΑΜΑ ΙΚΑ μπορούν να τον αναζητήσουν στο site του ΙΚΑ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου(ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ

Όσον αφορά στην ετήσια χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, εν ενεργεία ή συνταξιούχων υπαλλήλων, αυτή καταργήθηκε από το 2015. Το ΙΚΑ παίρνει στοιχεία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και αποδίδει ή όχι αυτομάτως την ασφαλιστική ικανότητα.

Κάθε υπάλληλος μπορεί να ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ικανότητα» του ΙΚΑ εάν διαθέτει ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα, δηλ. αν καλύπτεται ασφαλιστικά.

Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:
Α)  ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
Απαιτείται να έχει προηγηθεί η Πιστοποίηση Ασφαλισμένου, δηλαδή ο ασφαλισμένος να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη και συνθηματικό) στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

Β)  ΓΙΑ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
Απαιτείται η καταχώρηση:

    1. του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.),
    2. του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
    3. και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Πηγή πληροφοριών ο πολύ ενημερωμένος και πλούσιος σε χρηστικές πληροφορίες ιστότοπος : http://www.odigostoupoliti.eu/ που προτείνουμε να επισκεφθείτε

Share and Enjoy !
Shares