Σχετικά με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Σχολείων Τι ισχύει για τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 154657/Δ2/12-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Τα βιβλία, η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη, καθώς και οι οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζονται όπως για τα αντίστοιχα μαθήματα των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, εφόσον τα μαθήματα Γενικής παιδείας διδάσκονται για τον ίδιο αριθμό ωρών ανά τάξη.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό ωρών στους διαφορετικούς τύπους Γυμνασίων και Λυκείων, θα αποστέλλονται οδηγίες κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares