Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 133099/Γ2/19-9-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την 133099/Γ2/19-9-2013 εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Με την ίδια εγκύκλιο παύει η ισχύς των παρακάτω εγκυκλίων:

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (91109/Γ2/10-7-2008)

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (104071/Γ2/4-8-2008)

Απασχόληση μαθητών (109744/Γ2/26-8-2008)

UPDATE : 8-2-2015

Όλες οι παραπάνω εγκύκλιοι καταργήθηκαν με την 12773/Δ2/23-1-2015 νεότερη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares